Adem Ergül

Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış -2-

Altınoluk Dergisi, Sayı : 369 – Kasım 2016 Âlim, Ârif ve Mürşidlerimiz Kur’an’da ‘ilm kelimesi, zannın, tutarsız sahte bilginin zıddı olup tam olarak istikrar kazanmış, eşyanın hakikatine dair doğru ve sağlam bilgiyi ifade eder. Bu anlamda...

Hayata ve Hâdiselere Müslümanca Bakış Ölçülerimiz

Altınoluk Dergisi, Sayı : 368 – Ekim 2016 İslâm’ın kendisi için bir hayat düsturu olduğuna iman etmiş bir Müslüman olarak varlığa, hayata ve hâdiselere bakış açımızı, diğer bir ifadeyle inanç umdelerimizi, amel ve davranışlarımızı, öncelikle...

Kalplerin Kaymaması İçin

Altınoluk Dergisi, Sayı : 367 – Eylül 2016 Kalbin en önemli özelliklerinden birisi, hiç şüphesiz onun iç ve dış âmiller sebebiyle sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde bulunmasıdır. Yûnus Emre’nin ifadesiyle: Hak bir gönül virdi bana, hâ...

Ümmetin Meseleleri Üzerine

Altınoluk Dergisi, Sayı : 366 – Ağustos 2016 İnsan olarak bir takım savunma mekanizmalarımız vardır. Bu mekanizmalar, kimi zaman bedenimizi korumak, kimi zaman da itibar ve şahsiyetimizi saldırılara karşı muhafaza etmek için çalıştırılır. Bu...

Kulluk Şuûru İçinde Hayatın Organizasyonu

Altınoluk Dergisi, Sayı : 365 – Temmuz 2016 Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de: “İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder”1 buyurur. Bu ifâde, kulluğu hayatın merkezine alamayan ya da kulluğunu muayyen zaman, mekân ya da...