Adem Ergül

Eserleri

Dr.Adem Ergül Bey’e ait bu kitaplar…

goklereyolculukvar-500x500

GÖKLERE YOLCULUK

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İnsan bir yönüyle yere, diğer bir yönüyle de göklere mensup ilâhî sanat harikası eşsiz bir varlıktır. Kur’an, “en aşağı seviyede bir hayat şekli” anlamında “el-hayâtü’d-dünya” kavramına dikkat çeker ve böyle bir hayatın; “oyun, eğlence, övünme, gelip geçici süs ve zinetler, mal ve evlat çoğaltma yarışı gibi şeylerden ibaret” olduğunu beyan eder. En güzel kıvamda yaratılan insanın, kendi öz cevherini böyle bir hayat seviyesine mahkûm etmemesini tavsiye ederek de onu hep ötelere, göklere davet eder. Kitap boyunca göklere yolculuk yapabilmenin, yani manen yükselebilmenin, ahlaki bakımdan güzelliklerle donanmanın nasıl gerçekleşebileceği üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla önce “Söz Ola”, sonra da “Genç” dergilerinde bir seri olarak yayınlanan “Gönül Seferi” serlevhalı makaleler bir araya toplanıp kitap halinde yeniden şekillendi.

***

 

hacemusatopbas-500x500

SAHİBÜL VEFA MUSA TOPBAŞ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Merhum Mûsâ TOPBAŞ hazretleri; bir cömertlik âbidesi, bir iyilik timsali. Adı hasretle yâd edilen bir Allah dostu… Muhterem Osman Nuri TOPBAS Hoca efendi; “onun hayatı, ne güzel kuldu” cümlesiyle özetlenebilir diyor. O, ömrü boyunca kulluğu hayatın bütün safhalarına taşımış, bütün hal ve hareketlerini tabii bir şiir gibi yaşamıştır. İbadeti güzel, muamelâtı güzeldi onun. Ticareti dürüst, komşuluğu iyi, babalığı müşfikti. Mükemmel bir mürşiddi. Dr. Adem ERGÜL ona dair yazılanları ve kendisiyle yapılanlar röportajları bir kuyumcu hassasiyetiyle işlemiş. Bu çağda tanıdığımız en güzel insanı anlatan güzel bir kitap vücûda gelmiş. Sâhibü’l-vefâ Hâce Mûsâ TOPBAŞ adlı kitap, o sevgi pınarından sevenlerine unutulmaz bir mektuptur.

***

hikmet_arayislari-500x500

HİKMET ARAYIŞLARI

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hikmet, herkesin kolayca keşfedemeyeceği hakikatleri, tutarsızlıktan uzak ve öz bir şekilde, söz ve amellerle ifade edebilme nimetine mazhariyettir.

Hikmet, ilâhî bir nurla münevver olmuş bir kalbe ihsan edilen, derin bir anlayış ve keskin bir ferasettir. Perdenin arkasını sezebilme

Bu nimete mazhariyet, nübüvvetten sonra beşeriyetin nail olabileceği en büyük ilâhî ihsanlardan biridir. el-Hakîm olan Rabbimiz bu yüce hakikati tüm insanlığa şöyle beyan eder:

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, doğrusu ona pek çok hayır verilmiştir. Ama imanla aydınlanmış bir idrak melekesine sahip olanların (ülü’l-elbâb) dışında, kimse bu hakikati düşünüp anlayamaz” (Bakara Sûresi, 2/269)

***

kalbi_hayat-500x500

KALBÎ HAYAT

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Dr. Adem Ergül’den ‘kalbi hayat’ konusunda sağlam bir müracaat kitabı
Hayatta başarılı olmanın şartı; hiç bir başarının tesadüfî olmadığını unutmamaktır. Prensipli bir insan, yapacağı işleri mutlaka önem sırasına göre tasnif eder. En önemli olana daima öncelik tanır. Hayatî ehemmiyeti olanın kıymetini bilir… Hiç şüphesiz kalp, maddî ve manevî anlamda insanın en önemli uzvu, en mühim merkezidir… Dr. Adem Ergül’ün Kur’ân ve Sünnette Kalbî Hayat adlı sahasında önemli bir boşluğu dolduran kitabını okudunuz mu? Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, kalbin önemi ve eğitimine dair bir çalışma ile kitaba katkıda bulunmuşlar. Kalp Alemi adlı bu bölüm, eserin kıymetine imrenilecek bir değer katıyor… İman, inkar, nifak ve samimi yönelişler… Bunların hepsi kalpte cereyan ediyor. O ana merkezde… Müslüman, Hakk’ın huzuruna selim bir kalple varmak ister. İlmî yetkinliğin samimiyetle buluştuğu o satırları mutlaka okumalısınız.

***

 

rabbani_egitim-500x500

RABBANİ EĞİTİM

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İnsan, varlık sahnesinin şeref misafiri olarak dünyaya gelir. Ancak o, bu şerefini çoğu zaman kavrayamaz, kavrasa da koruyamaz ya da geliştirip büyütemez. İçinde sırlanan nice istidat tohumlarının yeşermesine, gelişip boy atmasına fırsat ve belki de imkân bulamaz. Kimi zaman gafleti, kimi zaman cehâleti, kimi zaman da yanlış ellere ya da yollara düşmesi sebebiyle kendine yazık eder.

Fıtratın beyaz sayfasına rastgele çizikler atarak, güzel bir sanat eseri ortaya çıkarmak, mümkün değildir. Yine aynı şekilde yanlış bilgi ya da yönlendirmelere kanarak, sıhhatli bir gelişim yolculuğunda ilerlemek de söz konusu olamaz. Öyleyse sinemizde barındırdığımız insaniyet tohumunun, bereketli bir şekilde dal budak salması ve hatta meyveye durmasın için usul ve üslup ne ve nasıl olmalıdır?

***

sahsiyet-500x500
ŞAHSİYET DİLİ VE GELİŞTİREN LİDERLİK

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

“Konuşma” ve “Beden Dili” üzerine çok sayıda eser yayınlanmıştır. Bu iki alan elbette önemlidir ve ihmâli durumunda bir takım iletişim kazaları kaçınılmazdır. İletişimin bu iki alanına, biz bir üçüncü alan daha ilave etmenin gereğine inanıyor ve buna da “Şahsiyet Dili” ismini vermeyi uygun görüyoruz. “Şahsiyet Dili”, kişiliğimizin söz ve kelimelere muhtaç olmadan, hemen her varlıkla çok özel ve sırlı bir şekilde konuşan yönüdür. Bu kitapta “Şahsiyet Dili”ni oluşturan temel dinamiklerden dokuz tanesine yer verecek, sonra da böyle bir zemin üzerine bina edilen “Geliştiren ve Özgürleştiren Liderlik” hakkında farklı bir bakış açısını sunmaya çalışacağız. Kabuktan ziyade öze yatırım yapmaya, diğer bir ifadeyle kürkün içini doldurmaya bir çağrıdır bu.