Adem Ergül

Allah Resûlüne Muhabbet ve Bağlılık Tezahürleri

Altınoluk Dergisi, 2006 – Nisan, Sayı: 242, Sayfa: 006

Rasulûllah’la “Kardeşlik” Programı

Rabbimizin beşeriyete ve tüm âlemlere sonsuz bir rahmet olarak ikram ettiği son Nebisi Muhammed Mustafâ’ya -sallallahu aleyhi ve selem- bir ümmet olarak bağlılığımızın gereğini icrâ etmek, Hakk’a şükür ve Habib-i edibine en güzel bir vefâ tezâhürüdür.

Muhâcir ve Ensar’dan oluşan sahabe topluluğu, kendi dönemlerinde “Anam babam ve canım sana fedâ olsun yâ Resûlellah!” muhtevası içerisinde bu sorumluluklarını sözleriyle, halleriyle ve O’na olan muhabbetleriyle en güzel şekilde yerine getirmişlerdir. Şimdi sıra onların izinden en güzel bir şekilde gitme azminde olan samimi müminlerdedir.

Allah’ın habibini en çok mesrur edecek şey, elbette imanla başlayıp ihsâna doğru bir derinlik kazanan kulluk kıvamımızdır. Bu itibarla Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve selem- Efendimize muhabbetimizi ve bağlılığımızı artıracak ve neticede O’nun örnek ahlâkından hisseler almamıza vesile olacak faaliyetlere yönelmek, ümmet olma sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu çerçevede ferd, aile ve toplum olarak neler yapabiliriz sorusuna Altınoluk ailesi olarak müşahhas teklifler geliştirmeye çalıştık. Bu tekliflerimizi kısa başlıklar halinde sizlere sunuyoruz:

Şahsî Hayatımızda

**Siyer ve Sîret Okumaları Yapmak. Peygamberimizin hayatını ve üsve-i hasene (örnek insan) oluşunu yeniden hatırlamak ve onun hayatından kendi hayatımıza örnekler devşirmek için, bir yıllık okuma planı yapabiliriz. Bu planı hayata geçirebilmek için Kutlu Doğum-2006 başlangıç tarihi olarak belirlenebilir. Okunabilecek eserler olarak da şu kitaplar tavsiye edilebilir:

-Hazreti Muhammed Mustafa (I-II), Osman Nuri Topbaş, Erkam Yayınları

-Canım Arzular Seni (I-III), Prof. Dr. Yaşar Kandemir, Erkam Yayınları

-Üsve-i Hasene (-I-II), Komisyon, Erkam Yayınları

-Şifâ-i Şerif, Kadı Iyaz

-Peygamberimiz-sallallahu aleyhi ve selem-, M. Zekâi Konrapa, Erkam Yayınları

….

**Bir sünneti ihyâ etmek. Hayatımızda gereği gibi yaşanmayan bir sünneti ihyâ etmek, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve selem- Efendimize muhabbetin en önemli tezâhürlerinden biri olacaktır.

**Peygamberimizle karşılıklı selamlaşmaya vesile olacak Salavât-ı Şerifeleri hayatımızın önemli bir virdi haline getirmek. Salevatlarımızın hem kemiyet hem de keyfiyet olarak artması, ilâhî rahmetin ve Allah Resülüne muhabbetin ziyadeleşmesine vesile olacaktır. “Delâilü’l-hayrât” okuyabilecek kimselerin de bu virde ehemmiyet vermesi bereketi artıracaktır.

Aile Hayatımızda

vPeygamberimizin ruhaniyeti ile özel bir buluşma gecesi tertip etmek. Aile fertlerinin hepsinin bir arada bulunacağı herhangi bir akşam (Cuma Gecesi olabilir) yarım saat kadar peygamberimizi hatırlatacak ve ona sevgimizi sunabileceğimiz bir program yapmak. Bu program şu şekilde düzenlenebilir:

-Herkesin birlikte katılacağı üç kez salavat-ı şerife okumak.

-Bir fatiha-i şerif ve üç ihlâs-ı şerif okuyarak Peygamberimize, onun ehl-i beytine, ashabına, salihlere ve geçmişlerimize bağışlamak.

-Herkesin anlayabileceği bir metinden kısa bir bölüm okumak. Bu metin, hadis-i şerif olabileceği gibi, peygamberimizle ilgili bir hatıra ya da kıssa olabilir.

1. Hayatımıza Peygamber Modeli, Yaşar Kandemir;

2. Kıssalarla Kırk Hadis, Yaşar Kandemir, Erkam Yayınları; 3. Riyazu’s-salihin, Komisyon, Erkam Yayınları; Üsve-i Hasene, Komisyon; Erkam Yayınları; vb. kitaplar tercih edilebilir.

-Peygamberimize sevgi ifadesi olan bir şiir (na’t) ya da ilahi okumak.

-Bu aktivitelerin her birini aile fertleri arasında paylaştırarak herkesin aktif katılımını gerçekleştirmek, programın daha zevkli hale gelmesini temin edecektir. Ayrıca o güne has özel bir ikram da sunulabilir.

**Peygamberimizi özel olarak hatırlatan “Mevlid Kandili” ve “Mirac Kandili” gecelerini bir bayram havasında değerlendirmek.

**Kutlu Doğum programlarına aile olarak katılmak ve imkân nispetinde bu organizasyonlarda vazife almak.

**Peygamberimizi hatırlatacak ve ona olan muhabbeti canlı tutacak ziyaretler planlamak. “Mukaddes Emanetler”, “Hırka-i Şerif” ve “Sakal-ı Şerif” gibi ziyaret mahalleri bu program için önemli fırsatlardır. İmkanı yerinde olanlar için “ailece umre programı” da ciddi olarak gündeme alınabilmelidir.

İçtimaî Hayatımızda

vVakıflar ve Dernekler gibi gönüllü teşekküllerimizde Rahmet Peygamberi Efendimizi konu alan;

-Siyer, Hadis ve Şiir Yarışmaları

-Konferans, sohbet ve paneller

-Na’t ve İlahi Geceleri

– Mevlid ve Salevât Geceleri

– Duvar Gazetesi

– Kitap, hilye vb. hediyeler

planlayıp icra edilebilir.

**Çevremizde bulunan çocuk ve gençlerimize kutlu doğum haftası vesilesiyle;

-Nebevî mesajlar ihtivâ eden bloknot, kitap vb. hediyelerde bulunmak,

-“Seni seviyorum yâ Resûlellâh!”, “Adı güzel kendi güzel Muhammed” gibi muhabbet cümlelerinin yazılı olduğu kalem, defter, kalemlik vb. promosyonların cömertçe dağıtılması, sevgi ve rahmet ikliminin bütün topluma yayılmasına vesile olacaktır.

**“Çocuklarımıza Peygamber Sevgisini Nasıl Kazandırılabiliriz” başlıklı “Anne-Baba Eğitim Seminerleri” düzenleyebiliriz. Bölgemizde Peygamber muhabbetini verebileceğine inandığımız kimselerle irtibat kurarak, 3-4 haftalık “Eğitim Seminerleri” yapabiliriz.

**Yaz dönemi düzenlenen muhtelif programlarda ve Camilerde “Rasûlullahı Tanıma” ve “Peygambere Sevgi Tezahürleri”ni merkeze alan programların oluşmasına katkıda bulunulabiliriz. Hatta haftanın herhangi bir günü “Peygamberimizle Buluşma ve Selamlaşma Saati” adıyla salevat, şiir, ilâhi ve na’t okuma gibi aktivitelerle tezyin edilebilir.

**Cemaatinin talebi halinde Cami İmamları muayyen gün ve saatlerde siyer veya hadis okumaları planlayabilirler. Böyle bir faaliyet, asırlarca bazı camilerimizde devam edegelen “Şifâ-i Şerif” okuma geleneğini de ihya etmiş olur. Bu derslerde “Şifa-i Şerif” okunabileceği gibi şu eserler de okunabilir:

-Riyâzu’s-salihin-Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (I-VIII), Komisyon, Erkam Yayınları

-Hazreti Muhammed Mustafa (I-II), Osman Nuri Topbaş, Erkam Yayınları

-Canım Arzular Seni (I-III), Prof. Dr. Yaşar Kandemir, Erkam Yayınları

-Üsve-i Hasene (-I-II), Komisyon, Erkam Yayınları

….

Allah Resûlünün yüce ahlâkı ve ruhâniyetiyle bütünleşme yolunda yapılabilecek bu ve benzeri faaliyetlerimiz, Rabbimizin lütfu ile her iki dünyada da O’nunla olma şerefine erişmemize vesile olacaktır. Zira “kişi sevdiğiyle beraberdir” müjdesini veren o Habîbullahtır.

Allah ve Resûlünün muhabbetiyle bereketlenmiş bir ömür niyazıyla….