Adem Ergül

Rabbini Zikreden Kişi…

Altınoluk Dergisi, 2005 – Agustos, Sayı: 234, Sayfa: 017

Rabbini zikreden kişi daimî bir diriliğe sahiptir. Onun hayatı ölümle bitmez. O öyle bir hayatla diridir ki, Allah yolunda öldürülen şehidin diriliğinden daha diridir. Fakat Allah yolunda öldürülen, zâkirlerden ise onun için hem şehid diriliği, hem de zâkirlerin diriliği vardır. Zâkir ölse de diridir. Allah’ı zikretmeyen kişi şu dünyada dirilerden sayılsa da hakikatte ölüdür. Onun diriliği, hayvanî bir diriliktir. Hâlbuki bütün âlem zikir canlılığıyla diridir. “Rabbını zikredenle etmeyenin misali, ölü ile dirinin misali gibidir.” (Buhârî, Zebaih, 31; Müslim, Birr 147) Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- böyle buyurmuştur. ¸

(Öğütler Pınarı, s. 85)

Allah’ı Razı Etmeye Bak…

Ehl ü iyâline ve yakınlarına lütuf ve rıfk ile muamelede bulun. Allah’ın kullarından kiminle muamelede bulunursan bulun, muamelen en güzel şekilde olsun. Allah’ın gazabını celbedecek bir şeyi, kulun hoşnutluğu için yapma. Onu memnun ve razı edecek şey Allah’ın gazaplanacağı bir şeyse sen Allah’ı razı etmeye bak.

(Öğütler Pınarı, s. 156)